Flygfältsbestämmelser

Flygfältsbestämmelser

Fältet är öppet för flygning alla dagar.

Tisdagar och torsdagar är klubbens officiella klubb träff dagar mellan kl. 18:00 – 21:00, men inte slaviskt!! Det flygs i princip alla dagar vid tjänligt väder och inte på några förhands tider utan vi flyger när ”andan” faller på..!

OBS! Rätt att använda fältet har endast modellflygare anslutna till ÅMFK. Modellflygare i sällskap av ÅMFK-medlem samt gästflygare med tillstånd av styrelsen är välkomna att använda fältet i egenskap av ÅMFK:s gäster.

Gällande försäkring SMFF/RCFF krävs för gästflygare.

Styrelsen eller av styrelsen delegerade personer med särskilt ansvar för säkerheten såsom säkerhetschef äger rätt att stoppa flygning eller annan verksamhet som ej uppfyller kraven på säkerhet eller ej är till gagn för ÅMFK.

Flygning över bil parkeringen, klubbstugan,depån samt riks.47 är förbjudna flygområden. Flyg så att säkerheten ej äventyras!

ÅMFK är klubben som äger sitt eget modellflygfält…

VÄLKOMMEN du också att bli medlem…finns plats för ALLA!!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *