T-21b Slingsby

Mitt senaste objekt T-21b slingsby. Modellen kommer att restaureras upp till ett flyg värdigt segelplan och kommer lackas som den på ålleberg, skalan är 1/4 ca 3.40 m spv.

Slingsby T-21 B är ett tvåsitsigt engelskt plan i träkonstruktion avsett för skolning med dubbelkommando (sida vid sida). Det är högvingat, har en öppen sittbrunn, landningsklaffar och fast hjul. Den första T-21:an flög 1944. Totalt byggdes 221 Slingsby-21:or. Sommaren 1948 genomfördes den första kursen för lärare i dubbelkommando (DK) på Ålleberg, bl a med Slingsby. Ett antal begagnade T-21:or köptes av olika flygklubbar, men exporterades tillbaka när typen Bergfalke blev enhetstyp i segelflygets grundutbildning på 1950-talet. flygning.

//Conny