KU 4 Austria Elefant

Mitt vinter projekt är ett schratch bygge av robert kronfelhts austrian elefant Ku 4. Bygget är skala 1/6 , 5m spännvidd. vingarna ( profil N60) har frigolitkärna som kommar att kläs med abachi. kroppen är byggd av balsa/lättplyfa.lite bilder från källar bygget.

länk bygget

http://www.svensktmodellflyg.se/forum1.asp?viewmode=1&msgid=269981&page=1&CurrentMainTopic=11&replypage=99

länken nedan är lite historia om kronfelht.

http://larsan13.wordpress.com/2011/07/03/robert-kronfeld-och-segelflyghistoria/