Historiskt ögonblick, den 20130828…..

Idag skriver vi klubbhistoria, i samband med att ÅMFK firar i år 10 års Jubileum, vi har nämligen köpt marken där vi har vårt modellflygfält, VALLEN…..det rör sig om ca 4 ha samt vår egen framfarts väg…..

Vi har under ca 5års tid arrenderat fältet och när det nu blev tillfälle till ett köp så tvekade styrelsen aldrig utan var eniga i sitt beslut.

Vi har ju ”ett av Sveriges bästa fält” med massor av fördelar, ex:

  • vi ligger centralt till Falköping, endast ca 5 min. bilväg till centrum
  • vi stör inga närboende
  • vi har ett fantastisk vackert landskap runt omkring oss med Ålleberg i bakgrunden, o. en o. annan älg..! som spasserar förbi
  • vi har stora öppna ytor där vi disponerar ca 4 ha klippt fält
  • vi har ett mjukt o. landningsvänligt mossfält med fina grön ytor
  • vi kan flyga allt som går att flyga här, från smått till Stor skaliga modeller
  • vi har ”ny” dikat fältet i sommar som lovar gott samt så har vår framfarts väg bättrats på med mer grus mm.

Listan kan göras lång…….

Nu öppnar vi upp dörrarna för flera NYA medlemmar, vi har nu senast fått likasinnade utövare ifrån både Stenstorp samt Timmele´s MFK och det finns alltid plats för ännu flera ”kamrater”…..

Varmt Välkomna säger vi i ÅMFK

 

”ÅMFK är klubben för ALLA där ALLA hjälper varandra”

 

Här skakar vår klubb ordf. Rolf  tass med säljarna Knut/Ingrid på Lunnagården efter lyckad affär…!

IMG_1997 IMG_1998

köpe kontraktet påskrivet o. klart!