Trush Commander; Byggraport nr.3

Tack vare några kalla dagar som inledde påsk helgen kunde jag bygga vidare på Trushen……

Nu är mitt vingen klar samt så är landningsstället inpassat, förstärkt mm och likaså vingarna är inpassade…

nästa etapp i bygget blir till att måta in plyfa kropps sidorna samt bygga upp huven och cockpit…detta är typiskt ”tråkiga” moment som tar mycket bygg tid men…det måste ändå göras….!

2014-04-18 17.12.16 2014-04-18 17.12.43 2014-04-18 17.18.06 2014-04-18 17.18.47