Daniel har luftat sin 1:6 JAS Gripen

Följ länken för video film snutt:

https://plus.google.com/104746240648286009934/posts/84MWjMphnzw?cfem=1