”Säker Förening”

Falköpings kommun tillsammans med SISU har under det sista året haft ett gemensamt projekt som går under namnet ”SÄKER FÖRENING”….det är ett projekt som har pågått under ca 1 år och där är vår klubb, ÅMFK, en av dom deltagande föreningarna i vår kommun. Vad vi förstått så är vi också den första modellflygklubben i Sverige som deltagit.

Projektet har varit mycket lärorikt samt så har det engagerat större delen av klubben där en ansvarig grupp utsetts att deltaga då alla inte kan deltaga p.g.a logistiken och plats begränsningen.

 • Från vår klubb har följande personer utsetts att deltaga:
  • Rolf M.
  • Sven-Erik A.
  • Stellan D. (sammankallande)
  • Inge P.
  • Conny A.

Bland dom ämnen som diskuterats är:

 • Trafik
 • Miljö
 • Droger
 • HLR
 • Krisplan
 • Säkerhet, klubblokalen/fältet mm

Vi har haft  3st föreläsningar av utomstående experter och senast idag var vi vid Räddningstjänsten och blev utbildade inom HLR (Hjärt/Lugn Räddning) se bilder ifrån kvällens övningar….

När vi nu genomfört denna viktiga kurs/utbildning så kommer vår förening att bli Certifierad Säker Förening där vi blir avlönade med ett certifikat samt  så är vi berättigade till en ekonomisk ersättning.

Vi har sammanställt en egen ”KRISPLAN” som kommer att vara ett levande dokument och som får en egen punkt vid klubbens årsmöten…

Samtliga dokument kommer att finnas i klubblokalen samt ute vid klubbfältet.

ÅMFK´s mål inför framtiden är;  att förbli en Sund o. Säker Förening!!

ÅMFK vill TACKA Fkp´s Kommun samt SISU för att vi fick förtroendet att deltaga…….

 

P1030018 P1030019 P1030020 P1030021 P1030022 P1030023