Lördag den 7/5 kl 09.00 samling vid fältet för iårdningställande för flyg säsången ta med kratt och spade ni som har. grillen tänds för dom som vill grilla klubben bjuder på korv dricka