Kallelse Årsmöte 2022

Årsmötet äger rum den 22 Maj kl 15.00 vid klubbfältet (vid dåligt väder klubblokalen)

Kallelse har gått ut till alla medlemmar via Mail. Bifogat i mailet finns Dagordningen

Mvh Ordf. Daniel C