Om vädret är på modellflygarens sida kör vi en träff på fältet 26/5 från FM till kväll